Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

10:28
9649 fa04 500
Reposted fromtwice twice viashakeme shakeme
10:28
0590 1d43
Reposted fromshakeme shakeme
10:25
10:04
Reposted fromshakeme shakeme

April 18 2018

00:33
0739 9ca2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashakeme shakeme
00:22
8881 6275
Reposted fromlaters laters viashakeme shakeme
00:22
5747 7913
00:20
3170 6130 500
Reposted fromkrzysk krzysk viashakeme shakeme

April 17 2018

19:52
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viatobecontinued tobecontinued
19:49
19:42
9075 016d
Reposted fromkarahippie karahippie
19:35
4598 c595
Reposted fromkarahippie karahippie
19:33
5628 f2c6
Reposted fromkarahippie karahippie
19:33
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
19:24
6685 349b
Reposted fromkarahippie karahippie
19:18
Wybaczenie to zapach, który fiołek zostawia na stopie, która go zdeptała"
— Mark Twain

April 16 2018

11:21
2864 7ddd
Reposted fromolakocie olakocie viamoai moai

April 14 2018

13:58
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
09:59
0868 3e1a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
02:08
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viael-kaktus el-kaktus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl