Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

19:05
4741 ec8e 500
Reposted fromtwice twice
19:04
3577 778f 500

r. okitsu / flowerium

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
19:04
3500 4be4 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
19:03
Za dużo się zastanawiasz, a potem nic nie robisz.
— Julio Cortázar, "Gra w klasy"
Reposted frombotaka botaka viapiehus piehus
19:03
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie viapiehus piehus

March 12 2017

13:20
4013 9221
Reposted fromtwice twice
13:19
3882 e246
Reposted fromtwice twice
01:33
8757 47a7
01:26
1535 587d 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
01:21
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
01:20
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
01:16
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol viagawkyblonde gawkyblonde
01:16
Są dni, kiedy jestem z kamienia, czasem z żelaza, najczęściej, niestety ze szkła
— Roma Ligocka
01:14
01:13
Play fullscreen
bezwładnie
pod samotnym
wisielczym drzewem
01:11
3767 6ac4
01:11
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viabezwladnie bezwladnie
01:11
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viabezwladnie bezwladnie
01:10
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromSowa1993 Sowa1993 viabezwladnie bezwladnie

March 11 2017

20:26
1588 d593
Reposted frombaboooshka baboooshka viamyceline myceline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl