Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2019

12:35

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
11:30
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
11:00
0447 21aa
Reposted fromkarahippie karahippie vianoticeable noticeable
10:55
7173 8699
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoticeable noticeable
10:51
0922 1536 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianoticeable noticeable

March 03 2019

07:29
07:29
07:25
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE

February 28 2019

18:31
Reposted frombluuu bluuu
18:31
Reposted frombluuu bluuu
18:29
Reposted frombluuu bluuu

February 20 2019

15:52
Reposted frombluuu bluuu
15:49
Reposted frombluuu bluuu

August 21 2018

08:32

Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.

— Nina George - "Lawendowy pokój"

August 19 2018

02:20
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym

August 17 2018

00:34
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno

August 16 2018

23:54
  Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viakurz kurz

August 08 2018

02:50
02:42
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaister ister
02:30
Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromumorusana umorusana viaister ister
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl