Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

21:12
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet
21:08
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viamyinstantneed myinstantneed
21:06
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
21:06
21:03
7936 37e1 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaalliwantisyou alliwantisyou
21:01
Najgorzej umrzeć jest pierwszy raz. Później to już z górki.
Reposted fromlavendowy lavendowy viaalliwantisyou alliwantisyou
19:11
5111 1ff5
Reposted fromcalifornia-love california-love
18:43
5309 7c98
Reposted fromcalifornia-love california-love
18:43
9171 ea40 500
18:43
9142 be09 500
18:42
9138 0036 500
18:42
9135 55da 500

April 10 2017

22:31
22:30
6290 06cf 500

April 04 2017

06:28
9411 f342
Reposted fromkarahippie karahippie viamyceline myceline
06:25
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz, że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
06:25
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viadailylife dailylife
06:23
4931 bd14
Reposted fromdailylife dailylife
06:23
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viadailylife dailylife

April 02 2017

23:24
9830 08da 500

gonegal:

pink + purple neon moodboard 💟

Reposted fromerial erial viahuman-ewelina human-ewelina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl