Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

23:13
1924 f904
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
23:07
0620 e838 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
23:07
21:58
Nie mam żalu do wiosny,  
że znowu nastała.  
Nie obwiniam jej o to,  
że spełnia jak co roku  
swoje obowiązki.  

Rozumiem, że mój smutek  
nie wstrzyma zieleni.  
Źdźbło, jeśli się zawaha,  
to tylko na wietrze.  

Nie sprawia mi to bólu,  
że kępy olch nad wodami  
znowu mają czym szumieć.  

Przyjmują do wiadomości,  
że - tak jakbyś żył jeszcze -  
brzeg pewnego jeziora  
pozostał piękny jak był.  

Nie mam urazy  
do widoku w widok  
na olśnioną słońcem zatokę.  

Potrafię sobie nawet wyobrazić,  
że jacyś nie my  
siedzą w tej chwili  
na obalonym pniu brzozy.  

Szanuję ich prawo  
do szeptu, śmiechu  
i szczęśliwego milczenia.  

Zakładam nawet,  
że łączy ich miłość  
i że on obejmuje ją  
żywym ramieniem.  

Coś nowego ptasiego  
szeleści w szuwarach.  
Szczerze im życzę,  
żeby usłyszeli.  

Żadnej zmiany nie żądam  
od przyrbrzeżnych fal,  
to zwinnych. to leniwych  
i nie mnie posłusznych.  

Niczego nie wymagam  
od toni pod lasem,  
raz szmaragdowej,  
raz szafirowej,  
raz czarnej.  

Na jedno się nie godzę.  
Na swój powrót tam.  
Przywilej obecności -  
rezygnuję z niego.  

Na tyle Cię przeżyłam  
i tylko na tyle,  
żeby myśleć z daleka. 
— Wisława Szymborska
21:50
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
Reposted fromdotwork dotwork viaoutoflove outoflove
21:49
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaoutoflove outoflove

October 15 2017

21:21
21:13
Nauczyłem się szanować milczenie. Z największą ostrożnością wymawiam więc słowo 'dlaczego'. Ach, doskonale znam ten moment, gdy przysiada obok mnie ktoś i milczy. Słyszę wówczas niemal dokładnie ten skowyt w jego wnętrzu, odczuwam wysiłek, z jakim ukrywa szamotanie w sobie. Znam doskonale ten krzyk katowanego człowieka, krzyk, który jest tylko milczeniem. Nauczyłem się tropić go nawet wtedy, gdy twarz siedzącego obok jest tak zdyscyplinowana, że potrafi udawać uśmiech.
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamhsa mhsa
21:13
4279 38c8 500

delta-breezes:

Emma Fischer | @styledbyemmahos

Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viamhsa mhsa
21:12
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viamhsa mhsa
20:55
20:55
Obudziłam się siedem po siódmej i do wpół do ósmej, czyli przez całe dwadzieścia trzy minuty, wsłuchiwałam się w samotność moich nerek, mojej wątroby i mojego serca.
— Jerzy Pilch
Reposted fromlenirium lenirium viamhsa mhsa
20:53
Światło wierzy, że przemieszcza się szybciej od wszystkiego, ale się myli. Nieważne, jak szybko pędzi, zawsze odkrywa, że ciemność dotarła na miejsce wcześniej i już na nie czeka.
— T. Pratchett
Reposted fromszelestyna szelestyna viaweakness weakness
20:50

Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co.

— Fiodor Dostojewski - Biesy
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viaweakness weakness
20:47
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabeinthe beinthe
20:46
7227 4fea
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viabeinthe beinthe

October 13 2017

21:38
https://www.youtube.com/watch?v=vp5qJlr4go0

zatrzymaj powiewy i chłody zimy
w kolorach na śnieżnej połaci lnu


September 30 2017

09:24
09:22
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
09:22
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl