Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2019

01:59
9596 6c3a
Reposted fromLunarr Lunarr viafajnychnielubie fajnychnielubie
01:59
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viafajnychnielubie fajnychnielubie
01:59
6233 a730

David Bowie.

01:58


At one with nature: Tippi aged 6 with her arms stretched out on Sea Bird Island, Africa.  My Book of Africa by Tippi Degré 
01:57
(...) bo trwałość pamięci jest miarą rozpaczy, a rozpacz to przecież nic innego, jak dumny i cierpliwy związek człowieka z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, Widnokrąg
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
01:57

May 24 2019

03:55
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaawakened awakened

May 23 2019

03:45
3563 6e89
03:44
03:44
8913 18a1 500
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
03:44
9596 6c3a
Reposted fromLunarr Lunarr viafajnychnielubie fajnychnielubie
03:43
8298 a101 500
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viafajnychnielubie fajnychnielubie
03:42
6233 a730

David Bowie.

May 20 2019

01:53
0509 8f2e
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadobrazla dobrazla
01:52
4730 69f9 500

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viamalinowowa malinowowa
01:50
Trzeba ludziom dawać, a nie oczekiwać. 
— Wiesław Ochman
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaawakened awakened
00:03
Mam głębokie przeświadczenie, że akceptacja drugiego człowieka jest szansą porozumienia. Jeśli dasz komuś wolność, to kiedyś powróci.
— Jacek Braciak
Reposted frommhsa mhsa vialekkaprzesada lekkaprzesada

May 19 2019

23:52
"Skarżę się na nijaczenie wszystkiego i sam jestem przykładem takiego nijaczenia."

Sławomir Mrożek
Reposted frominmann inmann vialekkaprzesada lekkaprzesada

March 28 2019

00:53
9513 d2c5
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vialekkaprzesada lekkaprzesada
00:53
Słowem zawiązałem znajomość, która bliżej obchodzi me serce.
— Cierpienie młodego Wertera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl