Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

02:12
7894 f045
Reposted fromkarahippie karahippie viaistsoeasy istsoeasy

January 23 2020

00:48
8211 216e
Reposted fromkarahippie karahippie

January 21 2020

22:32
6794 93df 500
Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza

January 16 2020

01:56
Nie daj mi, Boże, podróżować tam, dokąd nie powinniśmy podróżować. Uchroń mnie przed wędrówką w czasie, pozwól mi zostać tam, gdzie jest miejsce moje. Pozwól mi mieszkać między przyszłością a przeszłością, między jutrem a wczoraj. Niech się nic, co się stało, nie odstaje i niech się nie staje nic, co jeszcze nie dojrzało, aby stać się. Niech się dzieje normalność, choćby byłą najokrutniejsza. I niech się nie cofa ani nie śpieszy zegar czasu mojego, niech nie wracają cienie świetności ani marności mojej. Amen.
— Agnieszka Osiecka, Zabiłam ptaka w locie.
Reposted frommhsa mhsa viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
01:53
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI

December 26 2019

00:45
Muskasz mnie i bezpowrotnie przestrajasz na swoją falę. Myślałem, że tyle wiem. Oto są schody, bezsilny wspinam się pod twoje drzwi.
— Miłosz Biedrzycki
Reposted fromhormeza hormeza vialekkaprzesada lekkaprzesada
00:44
Dwadzieścia siedem kości, trzydzieści pięć mięśni, około dwóch tysięcy komórek nerwowych w każdej opuszce naszych pięciu palców. To zupełnie wystarczy, żeby napisać "Mein Kampf" albo "Chatkę Puchatka". 
— Wisława Szymborska, "Dłoń".
Reposted fromciarka ciarka vialekkaprzesada lekkaprzesada
00:43
6682 292b 500
Reposted fromunco unco viatwice twice
00:17
Wszystko określają trzy podstawowe pozycje: mężczyzna na kobiecie, kobieta na mężczyźnie albo to, co teraz – kobieta i mężczyzna przedzieleni światłem.
— Marcin Świetlicki, M – czarny poniedziałek
Reposted fromdojenka dojenka vialekkaprzesada lekkaprzesada
00:14
śpię jeszcze,
a tymczasem następują fakty.
bieleje okno,
szarzeją ciemności,
wydobywa się pokój z niejasnej przestrzeni,
szukają w nim oparcia chwiejne, blade smugi.

kolejno, bez pośpiechu,
bo to ceremonia,
dnieją płaszczyzny sufitu i ścian (...)

zbyt rzadko mnie to dziwi, a powinno
— wczesna godzina, wisława szymborska

December 25 2019

23:56
Domyśliłem się, że chodzi o obecność. Że tak się człowiek przyzwyczaja od przedszkolnych lat, przez szkolne, licealne i studenckie, że codziennie ktoś sprawdza jego obecność. Wywołuje z listy i domaga się potwierdzenia: "Jestem". Przez te wszystkie lata ktoś jest zawsze zainteresowany tym, byśmy byli. Najpierw być musimy, potem powinniśmy - niezmiennie figurujemy jednak na listach obecności. Aż wreszcie z ostatnim dniem studiów ten przywilej się kończy: odtąd nikt już naszej obecności sprawdzać nigdy nie będzie, odtąd jesteśmy światu obojętni, możemy sobie być lub nie być. Pracodawcy nie interesuje nasza obecność, tylko efektywność (...)
— Wojciech Kuczok – Gnój
23:35
4787 14b3 500

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice

December 17 2019

21:37
5737 bd40
Reposted fromkarahippie karahippie
21:32
4644 1b7f
Reposted fromkarahippie karahippie
21:28
5911 707d
Reposted fromkarahippie karahippie
21:25
5170 77b4
Reposted fromkarahippie karahippie

October 29 2019

12:20
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaunmadebeds unmadebeds
12:18
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viaunmadebeds unmadebeds
12:18
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaunmadebeds unmadebeds
12:17
Zaniedbanie jest formą maltretowania.
— Walter Isaacson – Steve Jobs
Reposted fromTimeRush TimeRush viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl